Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

Konkursy

Konkursy 2014 - 2015

 Konkurs "Anioły strzegą szkoły".

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Luboniu "Anioły strzegą szkoły".

Aby wziąć w nim udział należy wykonać anioła dowolną techniką plastyczną w formie przestrzennej - np. rzeźba, figurka. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI

Prace można składać do dnia 08.12.2014 r. u pani Lidii Sobońskiej lub u pani Eweliny Sadowskiej. Ogłoszenie wyników odbędzie się 11.12.2014 a nagrody rozdane zostaną 16.12.2014.

Za udział dziękujemy i życzymy powodzenia!

 

 

Przypominamy, że 21 listopada (piątek) o godzinie 13:00 odbędzie się szkolny etap konkursu matematycznego organizowanego przez Kuratorium (dla uczniów klas IV-VI).​

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom którzy wzięli udział w VII OGÓLNOPOLSKIM BIENNALE GRAFIKI DZIECI I MŁODZIEŻY. W szczególności dwóm uczniom z klasy VI - Kajetanowi oraz Mikołajowi T., którzy otrzymali oficjalne podziękowanie za udział w konkursie a ich prace zostały zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
Na konkurs należało wykonać ilustrację do wiersza Stefana Themersona "Komorne" techniką graficzną płasko- i wypukłodruku. Organizatorem konkursu był Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.

 

14.10. Przypominamy o zbliżających się/ trwających konkursach:

1. Konkurs ortograficzny "Asy ortografii" (co tydzień nowa porcja wyrazów i dyktando) - proszę starać się zapamiętać pisownię podanych wyrazów, nie jest ich dużo.

2. 20 października mija termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny "MOJE MIEJSCE NA ZIEMI" (szczegóły w zakładce "KONKURSY").

3. 28 października etap szkolny Gminnego Konkursu Recytatorskiego, 5 listopada zwycięzcy jadą do Dopiewa- tam, w bibliotece, dalszy etap zmagań. Proszę, aby osoby, które zgłosiły sie do konkursu, przygotowały do recytacji wiersz o dowolnej tematyce. Przygotowania do konkursu - w czasie zajęć teatralnych.

4. W listopadzie odbędą się etapy szkolne konkursów wojewódzkichkonkursu matematycznego (21.11),przyrodniczego (27.11), języka polskiego (28.11). 

Przypominamy, że uczniowie, którzy zgłosili sie do konkursu języka polskiego, muszą do etapu szkolnego przeczytać obowiązkowo powieść M. Musierowicz pt. "Szósta klepka".

 

9 października na trasie biegowej w lesie w Dąbrówce odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej, reprezentacja naszej szkoły dzielnie walczyła. Na podium zdobywając brązowy medal stanął Wiktor Wiąz z klasy V. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia, dostępnych w "Albumie fotograficznym".

 

21 listopada o godzinie 13:00 odbędzie się szkolny etap konkursu matematycznego organizowanego przez Kuratorium.​

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO                        

           „ASY ORTOGRAFII”

I Organizator

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce.

II Cele konkursu

1. Propagowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych języka polskiego.                                                          2. Doskonalenie poprawności ortograficznej.                                                                                                                 3. Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych.                                             4.Kształtowanie nawyku samokontroli ortograficznej.                                                                                                   5. Rozwijanie zainteresowania kulturą języka polskiego.                                                                                               6. Uczenie zasad zdrowej rywalizacji.                                                                                                                         7.Integracja zespołów klasowych.

III Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas II-VI Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce.

 2. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach: klasy II-III oraz klasy IV-VI,  ma charakter rywalizacji między klasami II a III oraz klasami IV,V (łącznie) i klasą VI .

 3. Dodatkowo w każdej klasie wybrany zostanie indywidualny „As ortografii”.

 4. Uczestnictwo klas w konkursie jest obowiązkowe.

IV. Przebieg konkursu

1. Międzyklasowy konkurs o tytuł „Asów ortografii” odbywa się w roku szkolnym 2014/2015, w I semestrze, w dniach 16 września 2014 – 1 lutego 2015.

 

 

2. Konkurs obejmuje następujące zasady ortografii:

- pisownia wyrazów z rz i ż, ó i u, ch i h

- łączna i rozłączna pisownia cząstki „nie”

- pisownia wyrazów z ą, ę, on, om, en, em

        - stosowanie wielkich liter

 

 

3. W ramach konkursu raz w tygodniu organizowany będzie w szkole „Alert ortograficzny”.

 

ZASADY PRZEBIEGU „ALERTU ORTOGRAFICZNEGO”:

 

 • W każdy poniedziałek w kilku miejscach szkoły oraz na stronie internetowej szkoły (w zakładce konkursy) pojawi się plansza z 5 wyrazami (innymi dla dzieci z klas II-III oraz IV-VI).

 

 • Miejsce wywieszania wyrazów:

- wyrazy dla kl. II-III: gazetka w głównym holu szkoły, sale klasowe

- wyrazy dla klas IV-VI: gazetka w głównym holu szkoły, drzwi od biblioteki

 

 • Zadaniem dzieci będzie zapamiętać pisownię tych wyrazów, ponieważ w każdym tygodniu (w wybranym dniu od wtorku do piątku), na wybranej przez nauczyciela j. polskiego lub nauczyciela nauczania zintegrowanego lekcji wszyscy obecni w danym dniu uczniowie napiszą (w dodatkowych zeszytach ortograficznych) mini dyktando składające się z 5 obowiązujących w danym tygodniu wyrazów.

 

 • Klasa, w której ponad połowa uczniów zapisze wszystkie podane wyrazy bezbłędnie, otrzymuje za dane dyktando 1 punkt.

 

 • Dodatkowo pod koniec semestru uczniowie napiszą dodatkowe dyktando składające się z 25 wyrazów wybranych spośród wszystkich wyrazów, które pojawiły się w danym semestrze. Klasa, w której ponad połowa uczniów popełni w tym dyktandzie nie więcej niż 1 błąd (uczniowie klas IV-VI) lub 3 błędy (uczniowie klas II-III), otrzymuje dodatkowo 5 punktów.

 

 • Sprawdzaniem dyktand oraz przyznawaniem punktacji zajmuje się nauczyciel języka polskiego oraz wychowawcy klasy II i III.

 

 • Nauczyciel języka polskiego oraz wychowawcy klas II i III prowadzą również indywidualną punktację każdego ucznia (zasada przyznawania punktów indywidualnych: 1 pkt za bezbłędnie napisane dyktando).

 

 • DYKTANDA nie wolno pisać literami drukowanymi.

 

 • Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.

 

 • Zsumowane punkty z całego semestru stanowią podstawę do wyłonienia „Asów ortografii” w kl. II-III oraz kl. IV-VI.

 

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie klasy/ dwoje uczniów.

 

 • Na gazetce w głównym holu szkoły oraz na stronie internetowej szkoły widoczna będzie przez cały czas trwania konkursu aktualna punktacja każdej klasy.

 

4. Tytuł „Asy ortografii” otrzymuje klasa, która łącznie we wszystkich dyktandach zdobędzie najwięcej punktów.

 

5. Indywidualny tytuł „As ortografii” (przyznawany w obu kategoriach wiekowych) otrzymuje osoba, która otrzymała największa ilość punktów we wszystkich dyktandach.

 

6. Za podsumowanie punktacji oraz ogłoszenie wyników konkursu odpowiedzialna jest komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

 

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 lutego 2015 r.

 

V. Nagrody

 1. Zwycięskie klasy oraz zwycięzcy indywidualni otrzymają atrakcyjne nagrody – niespodzianki oraz dyplomy uznania.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyzję podejmują Organizatorzy konkursu.

 2. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna.


 

Organizatorzy:

Katarzyna Michalska-Jurdeczka

Diana Jakubczak

 

Konkurs fotograficzny „Moje miejsce na Ziemi”

 

Ogólnopolski konkurs, adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Temat konkursu: miejsce, w którym mieszkamy (praca może przedstawiać przyrodę, architekturę, ludzi, ciekawe miejsca). Fotografia musi być wykonana na terenie Polski.

Ilość prac zgłaszanych na konkurs przez jednego uczestnika - od 2 do 5.
Prace kolorowe lub czarno-białe.
Format zdjęć- 15x21 lub 20x30 cm.


Każde zdjęcie powinno być opatrzone tekturowym obramowaniem typu ramki passe-partout.
Dodatkowo należy dołączyć płytę cd lub dvd ze zdjęciami w maksymalnej rozdzielczości, lub przesłać na adres e mail: mdk@mdkoswiecim.pl
Do zdjęć należy dołączyć wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2014 r.
na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu
ul. Olszewskiego 1
32-602 Oświęcim

Nagrody: rzeczowe, dyplom, upominki. 

Regulamin konkursu fotograficznego

„Moje miejsce na ziemi”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa warunki konkursu „Moje miejsce na ziemi”.

 

2. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu.

 

§2.

Zasady Konkursu

 

1. Tematem konkursu jest miejsce, w którym mieszkamy (przyroda, architektura, ludzie, ciekawe miejsca itp.). Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Polski.

 

2. Adresatami konkursu są dzieci i młodzież w wieku od  10 do 18 lat mieszkający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3. Uczestnik może zgłosić minimum 2, maximum 5 zdjęć.

 

4. Technika: zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jak
i czarno-białej.

Każde zdjęcie powinno być opatrzone tekturowym obramowaniem typu ramki passe-partout.

 

5. Format zdjęć: 15x21 lub 20x30.

 

6. Na odwrocie pracy należy umieścić informacje o autorze (imię, nazwisko, wiek), nauczycielu, pod kierunkiem którego powstała praca (imię, nazwisko) oraz o szkole lub placówce (nazwa, nr, adres, tel. kontaktowy).

Dodatkowo należy dołączyć płytę cd lub dvd ze zdjęciami w maksymalnej rozdzielczości, lub przesłać na adres e mail: mdk@mdkoswiecim.pl

Do zdjęć należy dołączyć wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej www.mdkoswiecim.pl w zakładce: Aktualności.

 

7. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2014 r.
na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

ul. Olszewskiego 1

32-602 Oświęcim

telefon/fax 33/842-42-64.

 

8. Organizator powołuje komisję konkursową, w co najmniej trzyosobowym składzie, której zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.

 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośników lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą.

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęcia niezgodnego z tematem konkursu lub nie spełniającego wymagań technicznych lub naruszającego prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

 

11. Zabronione jest stosowanie fotomontażu, polegającego na łączeniu elementów fotografii pochodzących
z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii poprzez dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia (z wyjątkiem kadrowania).

 

12. Zabronione jest zwiększanie rozdzielczości fotografii.

 

13. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

 

14. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.

 

15. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem
w celach informacyjnych.

 

16. Autor nagrodzonego zdjęcia bezwarunkowo zgadza się na bezpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie pracy przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, na następujących polach eksploatacji:

 

a)      {C} utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;

b)      {C} wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie;

c)      {C} nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także inne ich używanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

d)     {C} wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci lub działających podobnie;

e)      {C} przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

f)       {C} wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocyjnych;

g)      {C} inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń;

h)      {C} dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian
i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane
z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań
i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

 

17. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.

 

 

§ 3.

Nagrody

 

1. Oficjalne zakończenie konkursu, wystawa, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się
w połowie listopada 2014 r.

 

2. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa (w formie uzgodnionej ze zwycięzcą). Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa

 

 

Konkurs Fotograficzny  „Moje miejsce na ziemi”

 

 

Imię i nazwisko autora:.............................................................................................................................................................................

E-mail:.....................................................................................................................................................................

Telefon:...............................................................................................................................................................

Adres korespondencyjny:........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

 

Tytuły prac:

1. ….........................................................................................................................................................................

2. ….........................................................................................................................................................................

3. ….........................................................................................................................................................................

4. ….........................................................................................................................................................................

5. ….........................................................................................................................................................................

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926  z poźn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.

 

Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia nadesłanego na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Fotograficznego Moje miejsce na ziemi”.

 

 

 

........................................................................

                                                                                                                      Podpis autora

 

 

 

 

 

                 Organizator:                                     Współorganizator:                                      Partner:

 

 

…................................................            …............................................                  .........................................

 

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA (w przypadku uczestników niepełnoletnich)

 

 

 

.............................................................

              (miejscowość, data)

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział

 

.........................................................................................................................................,

                                                (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)

 

którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Fotograficznym „Moje miejsce na ziemi”, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu.

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.

 

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.

 

 

 

.....................................................

 

podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

 

 

 

VII OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE GRAFIKI DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza do udziału w kolejnej edycji Biennale.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 3-19 lat, z terenu całej Polski.

Kategorie wiekowe:

przedszkola
klasy I-III szkoły podstawowej
klasy IV-VI szkoły podstawowej

gimnazja
szkoły ponadgimnazjalneTechnika wykonania prac: druk płaski, wklęsły, wypukły, sitowy
Format prac: nie większy niż 50x70 cm

Uczestnicy zgłaszają prace indywidualne, wykonane samodzielnie. Praca powinna być ilustracją do wiersza Stefana Themersona (wiersz w załączniku).

Prace można nadsyłać do 3 października.
 

 

 

Stefan Themerson

Komorne

 

Żył sobie dziad i baba

bardzo starzy oboje,

mieli domek nad rzeką,

w nim dwa małe pokoje.

 

W jednym mieszkał pan Struś,

w drugim – pani Żyrafa,

były w pokojach krzesła,

stół, kanapa i szafa.

 

Żyli sobie spokojnie,

żyli sobie po cichu;

a dziad i baba także,

a jakże, - na strychu.

 

A dlatego na strychu

mieszkać z babą dziad

musiał, żeby móc brać komorne,

od Żyrafy i Strusia.

 

7 fiołków płacili

za mieszkanie co środę,

za sprzątanie – stokrotkę,

i konwalię – za wodę.

 

To na wiosnę, a latem

7 chabrów i bratek,

a rumianek poza tym –

lokalowy podatek.

 

Na jesieni 3 listki:

1 lipy, 2 klonu,

4 szyszki sosnowe

i nasturcję z balkonu.

 

Zimą śniegu 5 gwiazdek

i sopelka ćwierć metra,

kwiatek z szyby

zmarzniętej

jako wzorek do swetra.

 

Żyli sobie spokojnie,

żyli sobie po cichu,

Struś z Żyrafą w

pokojach,

dziad i baba na strychu.

 

Mnie by także w tym domku

żyło się doskonale -

      Ale

    adres

  zgubiłem

i nie mogę go znaleźć

 REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE GRAFIKI DZIECI I MŁODZIEŻY
Ilustracja do wiersza Stefana Themersona
Komorne

ORGANIZATOR: PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI.

Ideą konkursu jest przybliżenie i popularyzacja technik graficznych, których efektem końcowym jest odbitka.
Inspiracją tematyczną tegorocznej edycji konkursu jest twórczość Stefana Themersona wybitnego artysty i płocczanina.

CELE:
Popularyzacja wiedzy o technikach graficznych.
Upowszechnianie twórczości Stefana Themersona.
Doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego.
Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

WARUNKI KONKURSU:
Techniki: druk płaski, wklęsły, wypukły, sitowy.
Format prac nie większy niż 50/70 cm
Termin nadsyłania prac upływa 3 października 2014 roku
Do konkursu dopuszcza się tylko prace indywidualne
Do konkursu dopuszcza się tylko prace samodzielne
Prace na odwrocie należy opisać pismem drukowanym:
imię i nazwisko autora, (przedszkola - wiek, szkoły - klasę),
adres placówki delegującej, telefon, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana. Prace niekompletnie opisane nie będą oceniane.


Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (do pobrania poniżej) lub listę uczestników.
Dziecko może przygotowywać tylko jeden nauczyciel.

UCZESTNICY:
Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
przedszkola,  klasy I –III, klasy IV – VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
ul. Tumska 9a
09 – 402 Płock

Informacji o konkursie udziela pani Anna Liśkiewicz – główny instruktor ds. plastyki
pod numerem telefonu 602 55 98 71
Wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Uroczyste rozdanie nagród połączone z otwarciem wystawy odbędzie się
17 października 2014 roku podczas Festiwalu Themersonów Skarpa
w Domu Darmstadt, pl. Stary Rynek 8 w Płocku.

Komisja konkursowa oceni prace przyznając nagrody i wyróżnienia.
Ocena jury jest ostateczna i nieodwołalna. Prawa autorskie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorariów. Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Uczestnicy zarówno autor, jak i nauczyciel wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.