Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

Wycieczki i festyny

Regulamin wycieczek

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ - ZIELONA SZKOŁA MAJ 2014

 

Uczestnik  wycieczki zobowiązany jest do:

 

1.      Złożenia pisemnej zgody rodziców  na wyjazd i uiszczenia opłaty.

2.      Zabrania legitymacji szkolnej/dowodu osobistego/paszportu.

3.      Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.

4.      Zabrania niezbędnego wyposażenia określonego przez kierownika wycieczki.

5.      Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki.

6.      Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie trwania wycieczki, w autokarze i poza nim.

7.      Przestrzegania podczas wycieczki wszelkich zasad ustalonych przez kierownika.

8.      Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika i opiekunów.

9.      Informowania kierownika lub opiekuna o ewentualnych dolegliwościach i wszystkich innych problemach mających wpływ na bezpieczeństwo.

10.  Zachowywania się w kulturalny sposób.

11.  Utrzymywania i zostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania.

12.  Noszenia chustki z logiem szkoły.

13.  Używania telefonów komórkowych w sposób i w czasie określonym przez kierownika wycieczki.

 

W czasie trwania wycieczki zabronione jest:

 

1.      Oddalanie się od grupy bez wiedzy opiekuna i kierownika wycieczki.

2.      Palenie papierosów, picie napojów alkoholowych i zażywanie narkotyków

Zobowiazanie uczniów:

Zapoznałam/łem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania