Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

STOWARZYSZENIE I RADA RODZICÓW

Aktualności

 

 

Konto Rady Rodziców:

Bank Zachodni WBK S.A. oddział Skórzewo

12 1090 1346 0000 0001 1789 1945

 

Wpłaty na Radę Rodziców w kwocie 50 zł / rok

należy w tytule opisać:

Rada Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa

 

Wpłaty na Ksero oraz herbatę w kwocie 40 zł / semestr należy w tytule opisać:

Ksero, imię i nazwisko dziecka, klasa