Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

Wychowanie do życia w rodzinie

Wymagania


Zajęcia WDŻ nie są ocenianie w ramach PSO, na świadectwie odnotpwywane jest , czy uczeń uczestniczył w zajęciach.